S čím Vám mohu pomoci?
Nabízím Vám komplexní psychologické služby. Jsem vystudovaný psycholog a mám psychoterapeutickou praxi. Mohu Vám pomoci při řešení osobních otázek a problémů. Zaměřuji se na párové a manželské poradenství, řešení obtíží v rodině, léčbu poruch nálady, diagnostiku osobních problémů a jejich souvislostí (více na Nabízím). Můžete se na mě obrátit s problémem z oblasti osobní či pracovní.

Jak probíhá první setkání?
První setkání s psychologem může být pro celou řadu z Vás těžké či alespoň zvláštní. Možná budete překonávat hned několik vnitřních překážek. Jednak budete zřejmě řešit otázku, jak bude setkání probíhat, co máte říkat o sobě, jestli Vám psycholog skutečně pomůže apod. Tomu rozumím, sám jsem zažil něco při mém terapeutickém vzdělávání. Snažím se Vám zejména první sezení usnadnit. Budu se Vás ptát jen na to, co bude potřeba. A budu Vám naslouchat. Bude mě zajímat zejména to, proč za mnou přicházíte a s čím Vám můžu pomoci. Budeme tedy spolu hledat řešení Vaší situace. Zřejmě většinou z nás napadlo, že s každým problémem si musíme pomoci sami. V čem Vám tedy můžu pomoci já, v roli psychologa? Jednak Vám nabídnu odbornou pomoc a mohu Vám dát srovnání s ostatními podobnými příběhy. Zároveň Vám dám směr, kam se vydat. Frekvence setkávání je různá. Někomu pomůže určité poradenství během jedné návštěvy. Většinou se ale setkáváme několik týdnů či měsíců, zhruba jednou týdně.

Kdy má cenu jít za psychologem?
Když se Vám zdá, že je problém nad Vaše síly. Možná, že si pomůžete sami, možná s pomocí okolí. Psycholog a psychoterapeut Vám může pomoci situaci nezávisle pojmenovat a vyjasnit. Zároveň Vám dá nejen reflexi situace a podporu, ale také způsob řešení. Další skupinou lidí, kteří využívají psychologické služby jsou ti, kdo se chtějí posunout v otázkách osobního rozvoje či hledání životních hodnot.

Je psychoterapie vůbec účinná?
To je zcela zásadní otázka. Každý klient investuje svůj čas, peníze a vnitřní úsilí do návštěvy u psychologa. Oprávněně očekává nějaký adekvátní výsledek. Konkrétní posun. Vyřešení problému. V tomto ohledu se snažím být ke každému otevřený a pojmenovat perspektivu zlepšení či vyřešení situace. Výsledky bývají přímo úměrné závažnosti problému a motivaci klienta. Psychoterapie je jistě účinná metoda řešení osobní problémů a životních krizí, pokud jsou lidé ochotni investovat určitou energii do sebe sama. Já osobně jsem vždy velmi potěšen, když můžu být s Vámi u toho.
Počítadlo.cz