O mně :
- jsem vystudovaný klinický psycholog (jednooborová psychologie na Filozofické Fakultě
  UK Praha, rok ukončení 2001)
- absolvoval jsem sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR ve skupinové
  psychoterapii (500 hodin, vedoucí PhDr. Jan Kožnar)
- mám specializační vzdělání na výběrových seminářích Pražské psychoterapeutické
  fakulty
- pracoval jsem několik let na sexuologickém oddělení PL Bohnice
- mám zkušenosti s výukou prevence sociálně patologických jevů na základních školách
- ve své psychologické praxi se zaměřuji na řešení osobních
  a pracovních problémů a témat souvisejících s osobním rozvojem
- pracuji jako odborný poradce pro oblast vztahů v seznamovací agentuře
- zároveň jsem lektorem manažerských a osobnostních dovedností, jsem koučem
  pro oblast rozvoje manažerských a sociálních dovedností, mám zkušenosti s profesní
  psychodiagnostikou
- stále se vzdělávám a rozvíjím v tématech psychoterapie a psychologického poradenství
- jsem členem Českomoravské psychologické společnosti
Počítadlo.cz